• çörek0101

Habarlar

 • Galvanizli polat örtük

  Galvanizli polat örtük

  1 steel Polat örtük bilen tanyşlyk: ortasynda inedördül gözenekli polat önüm bolup, belli bir aralykda tekiz polatdan we çyzyklardan ýasalýar.Surfaceerüsti gyzgyn galvanizli polat örtükdir.Polat örtük uglerod polatdan ýasalýar we ýerüsti gyzgyn galvanizasiýa bejergisi ...
  Koprak oka
 • Polat örtük öndürijisi

  Polat örtük öndürijisi

  “Hot Dip Galvanized Polat” örtügi güýçli funksiýalara eýedir we platformalarda, ýörelgelerde, trestlerde, çukur örtüklerinde, guýy örtüklerde, merdiwanlarda, diwarlarda, garawullarda we nebit-himiýa pudagynda, elektrik stansiýalarynda, suw desgalarynda, lagym arassalaýjy desgalarda, şäher in engineeringenerçiliginde, giňden ulanylýar. daşky gurşaw ...
  Koprak oka
 • Gurluş polatdan örtük näme?

  Gurluş polatdan örtük näme?

  Strengthokary kuwwatly we berk gurluşy bolan polat örtük uglerod polatdan, alýumin polatdan ýa-da poslamaýan polatdan durýar.Önümçilik usullaryna görä, ony dört görnüşe bölüp bolar: kebşirlenen, press bilen gulplanan, aýlawly we pyçakly panjaralar.Surfaceerüsti şekillere görä, diw bolup biler ...
  Koprak oka
 • Polat örtük esasy bilimleri girizmek

  Polat örtük esasy bilimleri girizmek

  Polat örtük, belli bir aralyga we çyzgy boýunça tekiz polatdan geçmek üçin ulanylýan we inedördül panjara kebşirlenen polatdan ýasalan önümdir.Esasan çukur örtügi, polat gurluş platformasy, polat merdiwan plastinka we ş.m.Çyzyk, adatça, inedördül polatdan ýasalan.Polat plastinka adatça ma ...
  Koprak oka
 • Agyr polat örtük @ polat örtük öndüriji @ galvanizli polat örtük plastinka

  Agyr polat örtük @ polat örtük öndüriji @ galvanizli polat örtük plastinka

  Görýän polat örtük plitalarymyzyň köpüsi gyzgyn galvaniz bilen bejerilýär, sebäbi bu esasan her polat örtük plastinasynyň daşky görnüşinde gaýtadan işlenýär, şonuň üçin poladyň dakylýan görnüşinden has owadandygyny görüp bileris. örtükli tabak, munuň sebäbi ...
  Koprak oka
 • Bar örtükli basgançaklar

  Bar örtükli basgançaklar

  Söwda we senagat önümleri üçin uglerod polatdan, poslamaýan polatdan we alýumin zynjyrdan ýasalan basgançaklary ýörite ýasamakda ýöriteleşýäris.Kebşirlenen basgançaklar, güýçliligi we gurmak aňsatlygy üçin iň giňden ulanylýar we senagat we söwda kärhanalarynyň köpüsinde umumy ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Platforma polat örtük

  Platforma polat örtük

  Platforma polat örtük “gyzgyn galvanizli polat örtük platformasy” hem diýilýär.Bu giňden ulanylýan polat örtük önümidir.Polat örtüginiň bu görnüşi, senagatyň dürli ugurlarynda iň giňden ulanylýar we ýer ýüzüne iň güýçli täsir edýär.Hususan-da, polatdan ýasalan ...
  Koprak oka
 • Çukur örtüginiň aýratynlyklary

  Çukur örtüginiň aýratynlyklary

  Guýynyň örtügine “garym örtügi”, “çukur örtügi”, “çukur örtügi”, “çukuryň örtügi ilki sementden ýasaldy we orta garymyň adaty ulanylyşynda aňsat zaýalanýar.Soňra çukur ýeňil we l ... polat örtük bilen kebşirlenýär.
  Koprak oka
 • Galvanizli polat örtügiň kebşirleýiş prosesi

  Galvanizli polat örtügiň kebşirleýiş prosesi

  Adatça, DC ters birikdiriş usuly ýaýramagy azaldyp, arkanyň durnukly ýanmagyny üpjün edip biler.Dürli kebşirleýiş maşynlary we dürli gözenek naprýa .eniýeleri kebşirleýiş parametrlerini iş wagtynda hakyky ýagdaýa görä sazlamaly.Iki taraplaýyn kebşirlenen polat gra ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4