• çörek0101

Biz hakda


Kompaniýanyň tertibi

Anping County Jintai Metal Product Co., Ltd. 2006-njy ýylda döredilip, dürli görnüşli polat örtük, galvanizli polat örtük, polat basgançak, çukur örtügi we diwar, kebşirlenen panel, kebşirlenen sim, galvanizli demir öndüriji bolup durýar. sim we gara demir sim.

Anping County Jintai Metal Product Co., Ltd. Hytaýda “Simli toruň ýerli ýeri” bolan ping etrabynda ýerleşýär, bizde awtomatiki kompýuter dolandyrylýan galp kebşirleýiş maşynlary, egirme maşynlary, ýokary kebşirleýiş maşynlary we beýleki ösen desgalar bar.

Anping County Jintai Metal Product Co., Ltd. tarapyndan hödürlenýän polat örtük önümleri birmeňzeş aralykdan, takyk ululyklardan, tekiz ýüzlerden we ýokary güýçli kebşirlemekden lezzet alýar we hili müşderilerimiz tarapyndan makullanýar. Önümler: Tekiz polat örtük (Smooth polat hem diýilýär) gözenek örtük, Alýumin polat örtük, Press gulplanan polat örtük, Goşma polat örtük, typeörite görnüşli polat örtük, men polat örtük, agyr polat örtük we ýeňil polat örtük, FRP örtük (Süýümli aýna örtük).

Polat örtük önümçiliginden başga-da, Anping County Jintai Metal Products Co. sim.Hemme sim tor önümleriniň hili gowy we iň gowy bahasy bar.

Üstünligimiz

Anping County Jintai Metal Product Co., Ltd.-iň önümleri senagatda, oba hojalygynda, ekerançylykda, gurluşykda, transportda we magdançylykda giňden ulanylýar. Önümlerimizi ABŞ, Awstraliýa, Kanada, Polşa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Çehiýa eksport edýäris. , Italiýa, Taýland, Singapur we Fransiýa.

Jintai metal önümi ISO9001 halkara hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Önümlerimiziň hemmesi halkara hil ülňülerine laýyk gelýär we dünýäniň dürli bazarlarynda ýokary baha berilýär.

Müşderiler üçin jogapkärçilikli esasy häsiýetleri bolan ajaýyp satuw toparymyz bar, satuwdan soň gowy hyzmat edip biler. Köp tejribe we ýokary hilli siziň üçin elýeterli!Bütin dünýä dostlary bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny ýola goýmagy tüýs ýürekden umyt edýäris. Wada beren zatlarymyzy ýerine ýetirýäris!Bizi gyzyklandyrýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, islän zadyňyzy almaga kömek edip bileris!Gözlegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýarys, Hyzmatdaşlyk Win-Win ýagdaýyny almaga kömek edip biler.

hakda (5)
hakda (6)
hakda (7)
hakda (8)